Visie

Visie op onderwijs en jongeren 

Jongeren hebben behoefte om stevig in hun schoenen te staan. Juist in de pubertijd/ adolescententijd is het een uitdaging om te leren omgaan met prestatiedruk, persoonlijk te ontwikkelen om je eigen pad uit te stippelen. Autonomie en weerbaarheid zijn daarbij essentieel. Met bewustwording en het aanreiken van verschillende gereedschappen, wil ik jongeren vaardigheden bijbrengen waar ze de rest van hun leven wat aan hebben.

Het mooie is dat vaardigheden niet altijd hoeven worden aangeleerd. In basis heeft een jongere alles in huis, alleen worden een aantal dingen afgeleerd. Een mooi voorbeeld is het beelddenken. Baby’s denken al in beelden (contact maken met de ogen, nadoen van de ouders), maar doordat er een groot beroep wordt gedaan op cognitieve vaardigheden (het leren van taal en rekenen bijvoorbeeld), hebben we minder aandacht voor het beelddenken terwijl het grootste deel mensen daar de voorkeur aan geeft.

De mentale gezondheid is een belangrijk thema voor mij. Ik zie op school dat er veel aandacht gaat naar het opdoen van cognitieve kennis zoals taal, rekenen, lezen en schrijven. De cognitieve vaardigheden zoals plannen, initiatief nemen, concentratie en aandacht trainen, verdienen net zoveel aandacht.