Assessment van studenten

Assessment van studenten

Ik ben opgeleid om assessments bij studenten af te nemen in de vorm van een vraaggesprek, beoordelen van een portfolio en het afnemen van een Proeve van Bekwaamheid.

Ik hecht waarde aan het vier-ogen principe zodat een zo objectief mogelijke beoordeling wordt gegeven.

Met mijn begeleiding en inzet ondersteun ik de leerlingen, studenten en docenten om te leren, stressvrij en met focus de diplomering te bereiken. Naast het werk dat ik uit handen kan nemen, kan ik met trainingen en workshops bewustzijn vergroten rond thema’s als studiestress en werkstress.

Informatie

Periodejanuari-februari | mei-juli
Inzetbaarvoltijds gedurende afgesproken periode
Werkgebiedgroot Haarlem
Kostenafhankelijk van aantal assessments