Beelddenken

Beelddenken

Ben jij een een beelddenker?

“Stel je voor: je hoort het woord boom. Je kunt dan in gedachten een boom voor je zien, in bloei, kaal, groot klein met of zonder bladeren. Of je kunt de letter b-o-o-m in gedachten krijgen. Twee verschillende manieren van denken bij hetzelfde woord.”* Als je aan een fysieke boom denk, heb je de voorkeur voor het beelddenken. Wanneer je aan het woord of de letters denkt, heb je de voorkeur voor taaldenken ontwikkeld.

Van 0 tot 12 jaar verschuift de balans van beelddenken, meer naar taaldenken. Als baby ben je 100% beelddenker (visueel leersysteem). Opgroeiend en op school wordt het taaldenken (verbale leersysteem) ontwikkeld. Rond de twaalf jaar is er een balans tussen beide leersystemen.

Wanneer er een disbalans is, kunnen jongeren die beelddenken tegen het volgende punten aanlopen:

  • vertonen vaak kinderlijk gedrag
  • begrijpen een gegeven opdracht niet meteen of de opdracht wordt vergeten
  • hebben een concentratieprobleem
  • kunnen onverwacht een heldere oplossing geven of slimme vragen stellen maar weten niet hoe ze daaraan gekomen zijn (ze werken divergerend)
  • hebben vaak faalangst
  • hebben moeite met structuur
  • hebben vaak een zwak tekstbegrip en kunnen moeilijk verbanden in een tekst leggen

Bij jongeren die beelddenken kan de leren leren methode bijdragen aan verbetering van bovenstaande verschillende gebieden.

*uit “Beelddenken, visueel leren en werken, M. vd Coolwijk, 2017”