Mindfulness in het onderwijs

Mindfulness in het onderwijs

Verminder de werkdruk, de toenemende stress, het stijgende ziekteverzuim en leer met rust en aandacht te werken en te leren. Niet even nu maar vanaf nu voor lange termijn.

mindfulness in het onderwijs Haarlem

Voor docenten & medewerkers

Om jongeren stressvrij te kunnen laten leren en natuurlijk om zelf meer ontspannen naar je werk te gaan help ik individueel of in workshops het bewustzijn te vergroten op de volgende onderdelen:

 • hoe je in je werk staat
 • de prestatiedruk bij leerlingen te signaleren
 • studenten handvatten kunnen geven om te gaan met stress
 • hoe je – buiten je werk – je werk kunt loslaten

Tijdens een individuele introductieles mindfulness krijg je inzichten in hoe je met aandacht naar je werk op school gaat.

Informatie

introductielesworkshop groep
Tijdsduur 1 uur 2,5 uur
Samenstellingindividueelmin 6 -max 12
Locatieop schoolop school
Kosten € 45,- incl btw € 75,- incl btw p.p.


Voor jongeren

In deze lessenserie ligt de focus om jongeren te leren omgaan met stress en piekeren, verbetering van de concentratie en positiever in het leven staan met voldoende zelfvertrouwen. Het zou goed zijn wanneer de mentor hierbij aanwezig is zodat de oefeningen kunnen worden herhaald.

De serie is alsvolgt opgebouwd:

 • je aandacht richten
 • je richten op kalmte
 • gedachten en piekeren herkennen
 • hier en nu aanwezig zijn
 • luisteren naar je lijf
 • omgaan met stress
 • omgaan met emoties
 • te zien waar je positief over kunt zijn

Informatie

Tijdsduur10 lesuren (mentoruur)
Locatieop school
Kostenop aanvraag