Studieondersteuning voor studenten en docenten

Studieondersteuning voor studenten en docenten

Stage, assessments en het schrijven van een scriptie zijn forse mijlpalen tijdens de studietijd. Met mijn begeleiding en inzet ondersteun ik de leerlingen, studenten en docenten om te leren, stressvrij en met focus de diplomering te bereiken.

Naast het werk dat ik uit handen kan nemen, kan ik met met coaching en trainingen bewustzijn vergroten rond thema’s als studiestress en werkstress.

Ondersteuning voor scholen in Haarlem

Alle onderdelen zijn direct met mij in te plannen. Mijn werkgebied is (groot) Haarlem.

Stagebegeleiding

Van relatiebeheer tot acquisitie van plekken tot het matchen van studenten. Voor het begeleiden van studenten gedurende hun stage tot het assessment en afronding van stage.


Afstudeerbegeleiding

Voor scholen is het waardevol studenten binnen vier jaar te laten afstuderen.
Mijn ervaring op verschillende niveaus en afstudeerrichtingen kan studenten helpen zowel inhoudelijk als organisatorisch effectief te werken.


Mindfulness

Vanuit de mindfulness methode help ik jongeren, docenten en medewerkers in gescheiden trainingen hoe je je beter kunt ontspannen en meer energie te krijgen. Zo leer je prettiger, kun je met meer focus lesgeven en met plezier naar school.

Assessments

Ik ben opgeleid om assessments af te nemen in de vorm van een vraaggesprek, beoordelen van een portfolio en het afnemen van een Proeve van Bekwaamheid.


Lesmateriaal ontwikkelen

Diverse (vakoverstijgende) thema’s of 21th Century (soft) skills integreren? Naast het -samen met docenten – omschrijven van lesdoelen, schrijf ik lesbrieven en ontwikkel materiaal & programma´s.


Lesgeven anderstaligen

Ik heb bijna 20 jaar en op verschillende niveaus lesgegeven (van Entree onderwijs tot en met Hbo) en heb ervaring met studenten met een niet-Westerse achtergrond. Ik werk graag in kleine groepen (max 10 studenten).