Trainingen mindfulness

Trainingen mindfulness

Tijdens de trainingen ligt de focus op een aantal vaardigheden die bijvoorbeeld helpen bij gebrek aan zelfvertrouwen, concentratieproblemen of teveel spanning. De meest voorkomende problemen die het leren in de weg zitten.

trainingen mindfulness Haarlem

Data voor de trainingen voor scholieren en studenten worden vooraf bepaald. Wanneer je je interesse kenbaar maakt, neem ik contact met je op voor een kennismaking en is deelname gegarandeerd.

De onderdelen voor docenten & medewerkers en bedrijven kunnen per direct met mij worden ingepland. Mijn werkgebied is (groot) Haarlem.


Mindfulness groep 8

De CITO toetsen, het advies voor het voortgezet onderwijs en de overgang van groep 8 naar de middelbare school kan behoorlijk spannend zijn.
Tijdens deze training speciale aandacht voor (toets)druk en het herkenne van negatieve signalen.


Mindfulness 12-15

In de onderbouw van de middelbare school ben je gericht op je nieuwe klas en school. Dan sta je graag zelfverzekerd in je schoenen. Ook huiswerk vraagt veel aandacht. In deze training werken we aan concentratie en piekeren.


Mindfulness op school

Intensieve trainingen om jongeren, docenten en medewerkers te leren hoe je je beter kunt ontspannen en meer energie te krijgen. Zo leer je prettiger, kun je met meer focus lesgeven en met plezier naar school,

Leren Leren 12-18

Tot ongeveer het 12e jaar leer je van beelddenken naar taaldenken. Wanneer dat in disbalans is kan je problemen krijgen die het leren belemmeren. Deze korte training hier bij, ook geschikt voor jongeren met extra aandacht voor dyslexie, AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid en beelddenken.


Mindfulness 16+

Eenmaal in de bovenbouw merk je wellicht meer van (examen)stress en moet je keuzes gaan maken voor de toekomst. Omgaan met deze druk en voor je (nachtrust) zorgen zijn thema’s die aandacht krijgen tijdens deze training.


Mindfulness voor bedrijven met schoolverlaters

Twee dagdelen of eendaagse workshop voor jonge medewerkers. Thema´s die aan bod komen:

  • omgaan met stress
  • werk/privé-balans
  • omgaan met feedback
  • piekeren